När man planerar och ska välja garagetyp är det bra att först kartlägga vad man vill ha ut av en sådan byggnad. Exempelvis måste man fundera på om det ska vara isolerat eller inte. Ett garage kräver i princip samma bygglov som resten av huset med skillnaden att det kan räknas som ett attefallshus om det är under 25 kvadratmeter och då inte kräver bygglov men anmälningsplikt till kommunen. Sedan måste man fundera på garageplattan, hur själva golvet ska vara, om det ska vara ansluten marksten utanför eller en asfalterad garageuppfart. Man kan bygga ett garage själv till stora delar eller lägga ut alltsammans till hantverkare. Som alternativ finns carport, som räcker ganska långt för de flesta men då försvinner de fina förvaringsmöjligheterna som finns med ett varmgarage.

Från grävning till VVS

Precis som när man planerar ett husbygge finns det för ett garage fyra olika grunder att välja emellan, krypgrund, gjuten platta, plintgrund och källargrund. När det gäller garagebyggen är det vanligast med platta på mark och det passar den tyngd som golvet måste hålla för. Det är viktigt att man planerar garaget så det tål laster från exempelvis lastbilar. Bygger man garaget själv tar man enklast in hjälp för grävning, schaktning, VVS och provtryckning av till exempel golvvärme.

Själva planeringen

Det kan vara klokt att ha ett varmgarage och även om ett kallgarage är dugligt sommartid, är det mycket skönare när vintern kommer om man kan nyttja det fullt ut. Många vill även ha en snickarhörna eller annan hobbyverksamhet i garaget. Alternativet till garage är en carport och då kan det vara bra att ha uttag för en motorvärmare i närheten. Storleken på ett garage beror givetvis på antalet bilar man vill ha där, men även vad för annan utrustning, skidor, barnvagn m.m. som kan tänkas komma att försvaras längs väggarna. Det är också trevligt om utseendet på garaget passar ihop med huvudbyggnaden, då smälter det in mer naturligt på tomten och skapar en bättre helhet. Många önskar även golvbrunn i ett garage men det måste stämma överens med kommunens riktlinjer och regler som gäller för området. För att få till ett väl fungerande garage lönar det sig att på förhand rita ut hur inredningen ska se ut. Var kan man skapa smarta förvaringslösningar och var kan man använda innerväggarna på bästa sätt. Fönster är bra för att släppa in lagom med ljus, om elektriciteten skulle brytas och man har också ett viss ”styrljus” för att hitta fram till lysknappen på kvällarna om den sitter en bit in. Det som framförallt ska styra hur garaget ser ut på insidan är den huvudsakliga anledningen till att man har låtit uppföra det. Det är inte roligt om det nybyggda bilgaraget blir ett permanent magasin och bilen tvingas stå kvar ute på gatan.

Author clara
Published
Categories Rengör din bil
Views 2797


youplay